KAN FORBYS: Flere har i sommer reagert kraftig på vannskuterkjøringen i Nidelva. Her er en vannskuter filmet i det den fosser tett forbi en person i robåt. Politikerne vil ha lov og orden på elva, men er uenige om hvordan. Foto: Skjermdump fra video

Rådmannen: - Vi kan forby vannskutere i Nidelva

Arendal bystyre kan forby kjøring med vannskutere i hele eller deler av Nidelva. Det slår rådmannen fast.

HJEMMEL: Rådmann Harald Danielsen forklarer at bystyret kan forby bruk av vannskuter i Nidelva. Det er det hjemmel for i motorferdselsloven. Foto: Sindre Haugen Mehl

I et notat til bystyret som møtes torsdag, skriver rådmann Harald Danielsen at politikerne med hjemmel i motorferdselsloven paragraf 4 kan fastsette en forskrift om forbud mot bruk av vannskuter i hele eller deler av Nidelvas løp.

Rådmannen er bedt om å legge fram en melding til bystyret om hvilket juridisk handlingsrom kommunen har til å regulere bruk av vannskutere i Nidelva.

I sommer har det vært mye råkjøring og uvettig bruk av spesielt vannskutere i Nidelva, noe som er behørig dokumentert med video.

Les også
Råkjører i Nidelva: – De ødelegger for alle andre

Foreslått forbud

I den anledning har Knut Tveiten (helsepartiet) og varaordfører Terje Eikin, KrF, foreslått forbud.

Les også
Får støtte til lokalt vannskuterforbud

Forslaget har riktignok ikke fått mye støtte. Verken Ap, Høyre eller Frp sier de vil støtte et forbud mot vannskutere i Nidelva. De mener politiet må øke overvåkingen av trafikken på elva.

Uansett, rådmannen gjør som han blir bedt om: Han minner om at bystyret i 2011 vedtok 5 knop fartsbegrensing i områder som er nærmere enn 100 meter fra land. Dette gjelder kun i tidsrommet 1. mai til 31. august.

Men for Nidelva gjelder fartsbegrensningen hele året.

Les også
Når Gustav (4) stiller i politiuniform, senker båtførerne farten

5 knop hele året i Nidelva

Disse fartsbegrensningene gjelder likt for båter og vannskutere og håndheves av politiet. Overtredelse av forskriften straffes med bøter.

Haagen Poppe, H, vil i torsdagens bystyremøte spørre ordføreren om han vil ta initiativ overfor sentrale myndigheter for å få en gjennomgang av bøtene for overtredelsene til sjøs. Han peker på at det er 1.500 kroner som gis i bot uansett om det er lite eller voldsomme brudd på farten.

Kommunene har via ulike regelverk flere muligheter til å gi lokale reguleringer av fart og bruk av kommunenes sjøområder, elver og innsjøer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Motorferdselsloven regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Loven omfatter båt eller annet flytende fartøy drevet med motor, som for eksempel vannskutere.

Les også
– Vi vil ha fem knop i elva!

Kan forby

Kommunene kan fastsette lokale forskrifter som innskrenker bruk av vannskutere i visse områder. Enkelte kommuner har allerede fastsatt slike forskrifter for vassdrag, enten for motorferdsel generelt eller vannskutere spesielt.

«Bystyret kan med hjemmel i motorferdselsloven § 4, tredje ledd, fastsette en forskrift om forbud mot bruk av vannskuter i hele eller deler av Nidelvas løp. Blir det tale om å innføre restriksjoner på Nidelva, må avgrensingen mellom vassdraget og salt sjø fastsettes. En må også ta stilling til om Hølen skal reguleres», skriver rådmannen i meldingen.

«Et eventuelt forbud håndheves av politiet og overtredelse av et forbud straffes med bøter. Statens naturoppsyn har myndighet til å føre oppsyn med at loven følges og politianmelde forhold», påpeker han videre.