Regjeringen kom med flere lettelser

Regjeringen fjerner delvis den nasjonale skjenkestoppen. Det blir nå lov å servere øl, vin og sprit fram til klokka 23.

– Skjenkingen skal skje ved bordene, og disse endringene trer i kraft i morgen, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på torsdagens koronapressekonferanse.

Tidligere på dagen rådet Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet regjeringen til å beholde begrensninger på skjenking, men åpnet for delvise lettelser.

Publikumsgrensen på arrangementer økes

Det åpnes for opptil 200 personer på innendørs arrangementer med faste sitteplasser.

Innendørs blir grensen på 200 personer med faste sitteplasser, men forutsetter at smittevernet blir ivaretatt. Det stiller krav til smittevern, avstand og munnbind.

Dersom det ikke er faste plasser økes antallsbegrensningen til 30 personer, opplyste regjeringen på en pressekonferanse torsdag.

Dette er de lokale reaksjonene etter torsdagens pressekonferanse:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Kan skjenke igjen: 100 har allerede reservert bord
Les også
Regjeringen åpner for kontakttrening - med unntak
Les også
Forestilling med 600 barn henger i en tynn tråd: – Vi har is i magen

Krav om gult nivå i skoler og barnehager oppheves

Regjeringen opphever det nasjonale kravet om gult nivå i skoler og barnehager, men anbefaler å beholde nivået der smittenivået tilsier det.

Det blir slutt på undervisning på rødt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen.

Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen, heter det i tiltakene som regjeringen kom med torsdag kveld.

Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå, påpekes det.

Breddeidretten utendørs åpner igjen

Utendørs idrettsaktiviteter for barn og unge kan gjennomføres som normalt, har regjeringen bestemt. Innendørs anbefales en gruppestørrelse på 20 personer.

Det meldte regjeringen på torsdagens pressekonferanse.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig.

Voksne over 20 år får ikke like store lettelser. Der vil det fortsatt være en anbefalt grense på 20 personer og det skal holdes en meters avstand.

Fortsatt hjemmekontor for alle som kan

Alle som kan ha hjemmekontor, skal fortsatt ha det, fastslår regjeringen.

De opprettholder bestemmelsen om at arbeidsgivere må sørge for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig. Det anbefales å holde én meter avstand og bruke munnbind om avstanden ikke er mulig å overholde.

Helsemyndighetene anbefalte å beholde tiltaket. De mener det virker godt for å hindre smitte og er nokså lite inngripende.

Karantenereglene endres

Smittekarantene for øvrige nærkontakter til smittede personer, altså de som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, blir erstattet av et testregime.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Øvrige nærkontakter anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5), men ikke å gå i karantene.

– Det vil da være viktig at den enkelte selv observerer symptomer i ti dager. Testing er et like godt tiltak som karantene når det gjelder smittevern, men testing er mindre kostbart for samfunnet og mindre inngripende for den enkelte, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Hun sier at det vil bli lagt opp til at også husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til en smittet person også skal få karantenen erstattet av et testregime på sikt, men at det først må sørges for at kommunene har nok tester og får på plass system for å dele ut tester til husstander.

Regjeringen beholder råd om maks 10 personer på besøk

Regjeringen beholder meter-anbefalingen, munnbindpåbud og råd om maks 10 gjester i private hjem.

Det kom fram på regjeringens koronapressekonferanse torsdag. Regjeringen anbefaler alle å tenke gjennom hvor mange nærkontakter de har samlet sett.

– Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand, heter det i anbefalingene.

Det anbefales også god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom med personer som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære.

Regjeringen beholder også anbefalingen om å holde én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

For øvrig videreføres også påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder.

Koronautbruddet i Norge

* 1.381 koronadødsfall er meldt til Folkehelseinstituttet (FHI). Aldersgruppen med flest dødsfall er personer som er 80-89 år gamle, og 55 prosent av alle døde er menn. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å vite om pasienten har dødd av eller med covid-19.

* 27. desember 2020 ble første koronavaksine satt i Norge. Til nå har 4.296.975 personer mottatt første dose, og 3.950.280 har mottatt andre dose.

* 2.082.153 personer har fått tredje vaksinedose, som tilsvarer 38,6 prosent av befolkningen.

* Fem varianter av koronaviruset har hatt utbrudd i Norge. De har fått navnene alfa, beta, gamma, delta og omikron. Januar 2022 tok omikronvarianten over for delta som den dominerende i Norge.

* Ved publisering av forrige ukesrapport fra FHI var det i Norge funnet 37.936 tilfeller av alfa, 664 tilfeller av beta, 16 tilfeller av gamma, 119.864 tilfeller av delta og 34.086 tilfeller av omikron (både bekreftede og sannsynlige).

* 476.749 personer har siden februar 2020 fått påvist smitte av koronaviruset i Norge, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) torsdag. 9.506.577 tester var fram til onsdag utført i landet.

* Snittalderen til dem som har fått påvist smitte så langt i pandemien, er nå 31 år. Det er 245.526 menn som har fått påvist smitte, og 231.214 kvinner. I tillegg er det ukjent hvilket kjønn ni av de smittede har.

* R-tallet sier hvor mange en smittet person smitter videre. Fra 13. desember 2021 har det gjennomsnittlige R-tallet for delta ligget på 0,9, ifølge FHI. For omikron estimeres det til å ligge mellom 1,4 og 2,2 de siste 14 dager.

* 243 koronapasienter var torsdag innlagt på sykehus. Det er 21 færre enn dagen før.

* Pasientene fordeler seg slik på helseregionene: Helse sør-øst 155, Helse Vest 47, Helse Midt-Norge 32 og Helse Nord 9.

* 60 pasienter fikk torsdag behandling med respirator. Det er én færre enn dagen før.

* I alt 1.511 pasienter hadde fram til onsdag fått behandling med respirator.

(Kilder: Helsedirektoratet, FHI)