Varsler Ragnar Holvik hilste på rådmann Tone Marie Nybø Solheim før møtet i kontrollutvalget startet.
Varsler Ragnar Holvik hilste på rådmann Tone Marie Nybø Solheim før møtet i kontrollutvalget startet. Foto: Knut A. Dyvik

Nytt Holvik-varsel til kommunestyret

Kommunestyret i Grimstad må nå vurdere et tredje varsel i helsekjøpsaken og vurdere om det skal settes i gang gransking av hvordan både varslene og varslerne er blitt behandlet.

Varsler Ragnar Holvik kom med flengende kritikk av både ledelsen i Grimstad kommune, revisjonen og kontrollutvalget da han forklarte seg i kontrollutvalget torsdag.

Holvik gjorde det samtidig klart at orienteringen, som han først kom til orde med over to år etter at han første gang varslet om mulig korrupsjon og brudd på lov om offentlige anskaffelser, er å anse som et tredje varsel i saken.

Dermed måtte kontrollutvalget håndtere dette, og vedtok at Holviks siste varsel skal oversendes kommunestyret for en vurdering av hvordan det skal behandles videre. Forslaget ble fremmet av fungerende utvalgsleder Tore Fredvig Erichsen (Frp) etter innspill fra ordfører Kjetil Glimsdal (KrF).

Ville gå lenger

Utvalgsmedlem Jarle Christiansen (Ap) ville gå lenger, og foreslo å be kommunestyret iverksette en ny uavhegig gransking av hvordan varslene og varslerne i helsekjøpsaken er blitt behandlet av administrasjonen i kommunen, revisjonen og de politiske organer.

- Vi har kommet feil ut, gang på gang, og aldri kommet til bunns i denne saken. Nå er det nok av halvkvedede viser, sa Christiansen, som i sitt forslag også ville forsikre seg om at det nye varselet blir behandlet i tråd med kommunestyrets nye varslingsplakat og retningslinjer for varsling.

Ordfører Kjetil Glimsdal (KrF) fulgte orienteringen fra varsler Ragnar Holvik i nkontrollutvalget.
Ordfører Kjetil Glimsdal (KrF) fulgte orienteringen fra varsler Ragnar Holvik i nkontrollutvalget. Foto: Synnøve Skeie Fosse
Slik fremstilte varsler Ragnar Holvik sin situasjon for kontrollutvalget i Grimstad kommune.
Slik fremstilte varsler Ragnar Holvik sin situasjon for kontrollutvalget i Grimstad kommune. Foto: Synnøve Skeie Fosse
Varsler Ragnar Holvik får for første gang forklare seg for kontrollutvalget i Grimstad kommune - over to år etter at han første gang varslet om mulig korrupsjon og brudd på lov om offentlige anskaffelser.
Varsler Ragnar Holvik får for første gang forklare seg for kontrollutvalget i Grimstad kommune - over to år etter at han første gang varslet om mulig korrupsjon og brudd på lov om offentlige anskaffelser. Foto: Synnøve Skeie Fosse
Det er stor interesse for torsdagens møte i kontrollutvalget. Her intervjues Ragnar Holvik av NRK før møtet startet.
Det er stor interesse for torsdagens møte i kontrollutvalget. Her intervjues Ragnar Holvik av NRK før møtet startet. Foto: Knut A. Dyvik

Han ønsket også en forsikring om at nødvendige tiltak blir truffet for å unngå gjengjeldelse mot varslerne. Men forslaget fikk Ap-representantens egen stemme.

- Unnskyld

Christiansen (Ap) uttrykte etter Holviks orientering på egne vegne en uforbeholden unnskyldning:

- Jeg vil på egne vegne på det dypeste beklage at jeg har sviktet deg. Som folkevalgt og ditt ombud skulle jeg sett dette. Mulig jeg vil få kritikk fra andre for at jeg går ut med en uforbeholden beklagelse, men dette står jeg inne for, sa Christiansen.

Overfor Agderposten sier Christiansen også at han er skuffet over partikollega og varaordfører Per Svenningsen (Ap).

Orienterte

I to samfulle timer orienterte varsler Ragnar Holvik om sine opplevelser og erfaringer. Alle møtedeltakerne og tilhørerne, blant dem Grimstad-rådmann Tone Marie Nybø Solheim og ordfører Kjetil Glimsdal (KrF), overvar orienteringen, som ble illustrert med 84 lysbilder.

– Å dekke over kritikkverdige forhold lønner seg i Grimstad kommune. Ledelsen er på kollisjonskurs med lover og etiske verdier, sa  varsleren Ragnar Holvik da han endelig fikk fortelle sin historie, 

Holvik fortalte i sin orientering blant annet at rådmannen la ut et referat fra et oppfølgningmøte han hadde hatt i forbindelse med sin sykemelding.

- Et dialogmøte med Nav og arbeidsgiver skal være strengt konfidensielt. Men det ble lagt ut i sakspapirer som alle kunne lese. Det opplevdes helt forferdelig, og viser at rådmannen er villig til å gå vel langt når hun er i konflikt, sa Holvik.

I en pause sa rådmann Nybø Solheim til Agderposten at hun ikke kjenner seg igjen i Holviks påstander og beskyldninger.

- Men det er beklagelig og trist at Holvik opplever det slik, sa Nymø Solheim til Agderposten i pausen.

Ordfører Kjetil Glimsdal (KrF) sa følgende:

- Jeg har ikke hørt noe nytt i dag. Der ingen grunn til ny behandling.

- Er blitt sviktet

– Jeg anser dette som mitt tredje varsel i saken, fortsatte Holvik, som også kritiserte revisjonens rolle i saken.

- Hvorfor klarte ikke revisjonen selv å følge opp avvik med ulovlige innkjøp for over 100 millioner kroner? spurte Holvik, som også følte seg sviktet av revisjonen i den oppfølgende behandlingen av seg selv som varsler.

– De jeg har varslet til har sviktet meg. De folkevalgte har snudd ryggen til. Ingen tar eller stilles til ansvar. Det er tvilsomt også at kontrollutvalg og revisjon fungerer som det skal. De er ikke uavhengige, sa Holvik videre.

–Denne saken handler om mye mer enn meg og mitt varsel. Det handler om vårt lokaldemokrati. Jeg setter spørsmålstegn ved om det er trygt å varsle i Grimstad kommune? Jeg vil si nei, sa Holvik.

I kontakt med politiet

Holvik fortalte også at han føler sin sikkerhet truet og har hatt samtaler med politiet.

I videoen over kan du se møtet i sin helhet. Agderposten viser sendingen som Grimstad-mannen Knut A. Dyvik produserte fra rådhuset i Grimstad.

Holviks sak var den første på sakslista i torsdagens møte.

23. oktober forklarte en annen varsler i samme sak, tidligere økonomisjef Helge Moen seg i kontrollutvalget.

Saklista

Kontrollutvalget har følgende saker til behandling i møtet torsdag:

Saker til behandling:

-

Orientering fra varsler i innkjøpssaken.

-

Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune.

-

Atferdsregler for lysløype Dømmesmoen og iverksettelse av kommunestyrets vedtak.

-

Kjøp av lysanlegg Levermyr Stadion.

-

Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten.

-

Orientering fra revisor.

-

Eventuelt.

-

19. april 2016 varslet Ragnar Holvik om det han mente var brudd på loven om offentlige anskaffelser og mulig korrupsjon.

-

Varslet ble gitt til kontrollutvalgets leder, kommunerevisoren, samt kontrollutvalgets sekretær. Forutsetningen var at varselet skulle være anonymt.

-

Kort tid senere var det kjent både i kommuneledelsen og deler av det politiske miljø at det var var en varsler i saken.

-

I en lang rekke saker har Agderposten i den såkalte «Helsekjøpsaken», avdekket at Holviks varsel medførte riktighet.

-

Holvik mener seg utsatt for gjengjeldelse fra kommuneledelsen etter varslingen.

-

Så langt har han ikke fått medhold.