En familie i Grimstad mente barnehagen deres var så dårlig at de nektet å betale for å ha barnet sitt der. Nå fastslår en dom i Aust-Agder tingrett at uansett hvor dårlig pedagogisk tilbud en barnehage måtte tilby, må man betale for barnehageplassen.
En familie i Grimstad mente barnehagen deres var så dårlig at de nektet å betale for å ha barnet sitt der. Nå fastslår en dom i Aust-Agder tingrett at uansett hvor dårlig pedagogisk tilbud en barnehage måtte tilby, må man betale for barnehageplassen. Foto: NTB scanpix

Nektet å betale for «dårlig» barnehage

Datteren skal ha fått så dårlig oppfølging i Grimstad-barnehagen at foreldrene nektet å betale regningen. Nå må foreldrene punge ut etter at Aust-Agder tingrett til slutt måtte avgjøre den meget spesielle saken.

Folk krangler om det meste. Aller mest krangler etter mer og mindre mislykkede bilkjøp, men nå er også kjøp av barnehagetjenester kommet inn på klagelisten. For første gang har Aust-Agder tingrett måttet avgjøre om tjenestene en barnehage i Grimstad tilbød en liten jente var av en så dårlig karakter at den ikke var verdt å betale for.

Uenigheten mellom foreldre og barnehage startet fordi de mente datteren ikke fikk den språkmessige oppfølgingen de mente hun var blitt lovet.

Kan ikke frita for å betale

Det interessante med dommen fra Aust-Agder tingrett, er at ifølge tingrettsdommer Alice Jervell var den pedagogiske oppfølgingen av den lille jenta faktisk for dårlig.

«Med bakgrunn i dette har retten kommet frem til at barnehagen ville vært ansvarlig for det eventuelle tap foreldrene var påført som skyldes manglende etterlevelse av de særlige plikter barnehagen har påtatt seg», heter det i dommen.

Nå er ikke foreldrene, slik dommeren ser det, blitt påført noen økonomiske tap.

«Selv om tjenesten ikke har vært tilfredsstillende på et viktig utviklingsområde for N.N, kan ikke dette frita foreldrene fra å betale for plassen. Slik retten ser det er barnehagetjenester en type tjenesteytelse som ikke kan danne grunnlag for heving eller prisavslag», skriver dommeren videre.

Her kan du lese flere artikler fra retten.

Benyttet tjenestene

Dommen i Aust-Agder tingrett slår derfor fast at uansett hvor dårlig en barnehagetjeneste enn er, så skal foreldrene betale for oppholdet. Dette fordi de har benyttet de tjenester som barnehagen har å tilby i form av lokaler, mat og lønnet personale.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Ved heving skal ytelsen tilbakeføres, noe som åpenbart ikke kan skje når barnet allerede har vært til stede i barnehagen i perioden», skriver dommeren videre.

«Det er heller ikke grunnlag for prisavslag, da det ikke er mulig å komme frem til hva tjenesten er verdt i mangelfri eller mangelfull tilstand», legger dommeren til.

At barnehagen blir drevet med offentlig bidrag, gjør ifølge dommeren et slikt regnestykke ekstra vanskelig.

«Således vil tjenesten – selv i mangelfull tilstand – ha en verdi som tilsvarer eller overstiger foreldreutbetalingen», heter det i dommen.