BLAKSTADKLEIVA: Blakstadkleiva stenges. Foto: Thomas Skjeggedal Thorsen

Nå stenger hovedåren snart

Etter planen skulle fylkesvei 42 stenges for arbeid medio august. Nå skjer det først i månedsskiftet.

– Entreprenøren har inne en søknad om skiltplan hos Statens vegvesen nå. De har søkt om fra og med 1. september, sier byggeleder for prosjektet Paul Ridola i Agder fylkeskommune.

Dermed stenges hovedåren til Froland - fylkesvei 42 - tidligst fra og med 1. september. Skilter som er satt opp langs veien sier at den skal stenge fra midnatt 31. august.

– Vi venter på å få godkjent skiltplanen, deretter må entreprenøren rigge seg klar, sier Ridola.

Det har skapt til dels sterke reaksjoner at man går til det skritt å stenge hele fylkesveien for å lage ny gang- og sykkelvei. Men Agder fylkeskommune, som er ansvarlige for prosjektet, mener det er eneste mulighet ettersom det er et omfattende og krevende prosjekt å legge en gang- og sykkelvei (G/S) på innsiden av fylkesveien fra rundkjøringen oppe på Blakstadheia til rundkjøringen nede ved Blakstad bru.

Les også
Ingen annen mulighet enn full stenging av hovedåra til Froland

Det må fjernes store mengder fjell for å få plass til den nye ferdselsåra for myke trafikanter.

Fylkeskommunen opplyser at omkjøringen vil føre til 12 minutter ekstra kjøring for reisende mellom Blakstadheia og Blakstad/Osedalen. For reisende mellom for eksempel Arendal og Froland vil det bli ca. 6 minutter ekstra kjøring.