STENGES: Her fra rundkjøringen på Blakstadheia stenges veien. Strekningen ned Blakstadkleiva blir helt eller delvis stengt til desember. Foto: Tore Ellingsen

Denne veien stenges

Nå starter det store prosjektet med G/S-vei i Blakstadkleiva. Veien stenges onsdag og trafikken ledes om Rykene.

Eksakt når fv. 42 stenges var ikke helt klart da Agderposten snakket med Paul Ridola i Agder fylkeskommune tirsdag ettermiddag. Det kan bli fra morgenen av, eller noe ut på dagen onsdag. Men uansett, det blir stengt fra rundkjøringen på Blakstadheia og ned til Rise-krysset ved Blakstad bru.

– Det blir skiltet omkjøring via fv. 408 til Rykene og fv. 407 til E18 ved Rannekleiv, opplyser Ridola.

Det er et omfattende og krevende prosjekt å legge en gang- og sykkelvei (G/S) på innsiden av fylkesveien fra rundkjøringen oppe på Blakstadheia til rundkjøringen nede ved Blakstad bru. Det må fjernes store mengder fjell for å få plass til den nye ferdselsåra for myke trafikanter.

30 meter skjæringer

Paul Ridola som er byggeleder for prosjektet, har tidligere fortalt til Agderposten at det skal tas ned skjæringer på opptil 30 meters høyde, og da må fylkesveien stenges.

OMKJØRING: Her er omkjøringsveien via fv. 407 og fv. 408 tegnet inn på kartet fra Statens vegvesen som viser veiarbeidsprosjekter.

Hele strekningen er på 750 meter og kommunen skal samtidig skifte ut vann- og avløpsledningene på strekningen.

Det vil bli arbeidet på strekningen fram mot jul, men det er store muligheter for at strekningen etter hvert kan åpnes i et kjørefelt med lysregulering.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi vil stenge minst mulig, men sikkerheten både for dem som skal jobbe på anlegget og trafikanter, gjør at full stengning i perioder er eneste mulighet, har prosjektleder Siri Thorvaldsen Vevstad i fylkeskommunen tidligere fortalt til Agderposten. Hun er ansvarlig for utbygging i østre del av Agder.