Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad og Terje Eikin, 1. nestleder i Agder Krf, var ikke vanskelige å be om å hoppe inn i ballbingen for et lekent bilde til lanseringen av nyheten om oppstart for Fritidskortet. Lekelandet er imidlertid ikke omfattet av ordningen som trer i kraft fra 1. oktober og gir barn og unge inntil 1000 kroner til fritidsaktiviteter. Bufdir har satt av 7,2 millioner kroner for pilotprosjektet i Arendal.
Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad og Terje Eikin, 1. nestleder i Agder Krf, var ikke vanskelige å be om å hoppe inn i ballbingen for et lekent bilde til lanseringen av nyheten om oppstart for Fritidskortet. Lekelandet er imidlertid ikke omfattet av ordningen som trer i kraft fra 1. oktober og gir barn og unge inntil 1000 kroner til fritidsaktiviteter. Bufdir har satt av 7,2 millioner kroner for pilotprosjektet i Arendal. Foto: Elisabeth Grosvold

Nå kommer frititdskortet – 1.000 kr til barn i Arendal

Alle mellom 6 og 18 år i Arendal får 1000 kroner til fritidsaktivitet allerede i høst.

Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad hadde tatt turen til Balder Lekeland i Arendal sammen med partiets toppkandidat Terje Eikin for å presentere nyheten for Agderpostens lesere:

– Fritidskortet trer i kraft for barn og unge allerede 1. oktober, sier Ropstad og ser på sin partifelle:

– Vår visjon er at alle gjennom dette skal bli inkludert.

– Ja, for vi vet at deltakelse i sport og andre fritidsaktiviteter gir mestring, vennskap og glede, sier Eikin.

Da Ropstad lanserte ideen, inspirert av tilsvarende ordning på Island, foreslo han også Vadsø og Arendal som pilotkommuner.

Krf-lederen og Arendals varaordfører kappes om å komme først ned sklia i lekelandet.
Krf-lederen og Arendals varaordfører kappes om å komme først ned sklia i lekelandet.
Ingunn Roppestad er fjerdekandidat til rylkestinget for Krf Agder og benyttet sjansen til å spille inn en kjapp valgkampvideo.
Ingunn Roppestad er fjerdekandidat til rylkestinget for Krf Agder og benyttet sjansen til å spille inn en kjapp valgkampvideo.

–Det er ikke bare fordi jeg er glad i Arendal, men også fordi kommunen har levekårsutfordringer, sier Ropstad til Agderposten.

I januar i år ble det kjent at barne- og familieministeren hadde fått gjennomslag i Granevolderklæringen for en av sine hjertesaker:Støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge.

Da Agderposten omtalte pilotprosjektet i juni, var tildelingen fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet klar. Nå er summen og oppstartsdato klar:

Kan få tilbakebetalt

– Alle barn over 6 år får 1000 kroner i halvåret allerede fra i høst, uansett familiens inntekt. Forutsetningen er at pengene brukes på en fritidsaktivitet som er fast, forteller Ropstad.

Det jobbet med en nettløsning der brn og unge selv vil kunne krysse av for aktiviteter de vil bruke pengene på, men fra 1. oktober vil familier kunne søke via kommunens nettside.

Eikin forteller at det jobbes med en ordning slik at familier kan få refundert penger de har betalt til barnas aktiviteter for dette halvåret.

Inviterer lag og foreninger

Hvilke aktiviteter som vil være omfattet av ordningen er ennå ikke helt klart, men i utgangspunktet gjelder det alt fra sport til korps og speider, så sant det er en fast aktivitet. Nå vil varaordfører Eikin ha innspill:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Fredag sendte vi brev til alle lag og foreninger i Arendal, der vi inviterte dem til møte 17. september. Vi vil raskest mulig i dialog med disse, sier Eikin.

Kan være flaut og skambelagt

«Å ikke kunne være med på det de andre i klassen gjør, kan lett gi en følelse av ensomhet og utenforskap. I tillegg kan det være både flaut og skambelagt å fortelle at man ikke har råd til å delta på fritidsaktiviteter,» skrev 15-årige Kristin Helle Ahlquist i et leserinnlegg til Agderposten i juni.

Og hun har rett: For en undersøkelse gjennomført av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2017 viser at ungdom selv sier at det verste med å være fattig er at du ikke kan delta på det andre kan.

Et pluss-regnestykke

For inneværende halvår er Arendal tildelt 7,2 millioner kroner til Fritidskortet.

–I budsjettet for 2020 er det satt av 60 millioner kroner til ordningen når den utvides til 15–20 kommuner, forteller Ropstad. Når alle landets kommuner er med, vil den koste 750 millioner kroner.

–Dette er definitivt et samfunnsøkonomisk regnestykke som går i pluss, sier Ropstad.

Han viser til at utenforskap og ensomhet kan få alvorlige ringvirkninger som på sikt gir store utgifter for statskassa; i form av uførhet, psykisk sykdom og i verste fall rus og kriminalitet.

Fritidskortet springer ut av Fritidserklæringen fra høsten 2018, og bygger på Barnekonvensjonens artikkel 31: ««Alle barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv.»

Målet er at alle barn og unge skal kunne delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av om foreldrene har tjukk eller tynn lommebok.

liek@agderposten.no