annonse

Nå har også Ap signert plattform med LO

Enige
Enige: Samarbeidskomiteen bestående av Arendal Ap (ved leder Vanja Grut og ordfører Robert C. Nordli) og representanter for LO Østre Agder. (Foto: LO Østre Agder)

Arendal Ap og LO i Østre Agder signerte fredag en faglig politisk plattform.

Det opplyser leder av LO i Østre Agder, Steinar Rasmussen, i en mail til Agderposten. 

- Dette er en videreutvikling av en handlingsplan fra 2014, som partene var enige om den gang. Plattformen er utviklet med fokus på et enda tettere samarbeid lokalt ved at det nå er etablert en samarbeidskomite. Samarbeidskomiteen skal følge opp det som fremgår av plattformen og være en arena for en videreutvikling av det faglig politiske samarbeidet lokalt, opplyser Rasmussen. 

Fra før har LO inngått avtaler med både SV og Rødt om politiske plattformer. 

LES OGSÅ: LO enige om politisk plattform med Rødt – men ikke med Ap

LES OGSÅ: Også SV får drahjelp fra LO: Nå mangler kun Ap

Rasmussen opplyser at det var konstruktive møter som førte frem til den omforente plattformen mellom LO og Ap. 

- Det politiske innholdet samsvarer meget godt med sosialdemokratisk politikk med fokus på sterke fellesskap, en sterk offentlig sektor, gode løsninger for privat industri- og næringsutvikling, viktige tiltak for å sikre seriøse bedrifter og sikre et seriøst arbeidsliv, heter det i en pressemelding fra Rasmussen og leder i Arendal Arbeiderparti, Vanja Grut.

- Arendal AP og LO i Østre Agder ser derfor frem til å samarbeide tett for å oppnå det som fremgår av den faglig politiske plattformen. Det er snart valgkamp og LO i Østre Agder vil bistå Arendal AP, slik at Arendal AP oppnår en best mulig valgkamp. For Arendal AP vil være en garantist for en sterk offentlig sektor, sikre en god industri- og næringsutvikling, sikre at bedrifter konkurrerer på like vilkår, sikre et seriøst arbeidsliv som gir en trygghet og forutsigbarhet for alle arbeidstakere, skriver de to. 

annonse