VANSKELIG Å BYGGE NETTVERK: Masterstudentene Silje Refsnes og Mikael Ringsbye peker på at det er vanskeligere for studentene å bygge nettverk som gir jobb under pandemien. Her sammen med rådgiver Anne Klepsland Simonsen i NHO Agder hvor de har hatt praksis. Foto: Privat

Mister viktig kompetanse under koronaen

Bedrifter i krise og strenge smittevernregler gjør det vanskelig for studenter ved UiA å få jobb etter fullførte studier. Det viser en studentrapport som er utarbeidet i samarbeid med NHO Agder.

– Studentene representerer viktig kompetanse for mange bedrifter, men permitteringer, redusert rekruttering og flere bedrifter på randen av konkurs som følge av pandemien gir studenter ekstra utfordringer med å bygge nettverk som gir jobbmuligheter, sier rådgiver Anne Klepsland Simonsen i NHO Agder i en pressemelding. Hun frykter Agder kan miste verdifull kompetanse dersom regionens arbeidsliv ikke klarer å fange opp nyutdannede fra UiA.

Det er masterstudentene Mikal Ringsbye og Silje Refsnes som har gjennomført kartleggingen av pandemiens effekter knyttet til studentenes mulighet til å etablere seg i arbeidsmarkedet på Sørlandet. De to studentene har hatt et internship, en midlertidig studentarbeidsplass, hos NHO Agder og har i den forbindelse fått i oppdrag å finne ut hvordan regionens næringsliv kan gjøres mer kjent for studentene.

Vanskelig å knytte nettverk

I sin rapport peker de blant annet på betydningen av å bygge nettverk og knytte personlig kontakt med bedriftene som viktige grep det er vanskelig å gjennomføre på grunn av covid-19-pandemien. De frykter at dette får negative konsekvenser på sikt, også for bedriftene.

Les også
NHO-krav: – Gode støtteordninger må på plass nå, ikke om én måned

– For at næringslivet på Agder skal kunne være ledende innenfor sine områder og opprettholde markedsandeler nasjonalt og internasjonalt, stilles det krav til innovasjon og nytenkning. Et tettere samarbeid mellom næringslivet og UiA er et viktig strategisk grep for å få dette til. Covid-19-pandemien gjør det svært vanskelig for studenter å bygge nettverk under studietiden, og for bedrifter å komme i kontakt med ung, nyutdannet kompetanse, sier Mikal Ringsbye og Silje Refsnes.

Ukjent næringsliv

De er siste års masterstudenter på studiene Siviløkonomi og Innovasjon og kunnskapsutvikling på UiA. I arbeidet med rapporten har de blant annet funnet ut at store deler av næringslivet i Agder-regionen er lite kjent for UiA-studenter. Dette inntrykket er vesentlig forsterket av pandemi-effektene.

– Pandemien gir utfordringer for vanlige aktiviteter som karrieredager, bedriftsbesøk og lignende. Det har blitt mye vanskeligere å knytte kontakter mellom næringsliv og studenter, sier Refsnes.

Må være på tilbudssiden

Ringsbye og Refsnes mener det er viktig at næringslivet er på tilbudssiden og jobber strategisk for å styrke samhandlingen med studenter.

Les også
NHO-krav: – Gode støtteordninger må på plass nå, ikke om én måned

– Nå er det viktigere enn noen gang at næringslivet åpner for studentsamarbeid slik at de øker sjansene deres for å komme seg ut i arbeidslivet i kjølvannet av covid-19-pandemien. Næringslivet har stor nytte av studentsamhandling. Det er utrolig viktig at slike samarbeid opprettholdes selv om vi er midt i en pandemi, fastslår Ringsbye.

Viktig med ny kompetanse

Agder Energi er en høykompetansebedrift og har lang og god erfaring med studentsamarbeid. Konsernet tilbyr studenter å skrive bachelor- og masteroppgaver knyttet opp mot reelle problemstillinger i virksomheten, deltar aktivt på karrieredager og tilbyr praksis- og internshipplasser. Bedriften bekrefter at pandemien har hatt negative effekter, også for studentsamarbeidet.

– Gjennom studentsamarbeid får vi tilgang til ny kompetanse og mulighet til å få belyst problemstillinger vi ikke har anledning eller mulighet til å gjøre selv. På grunn av pandemien var vi nødt til å avlyse de fleste sommerjobbene våre og også den planlagte summerinternship’en. Vi har klart å gjennomføre noe, eksempelvis har vi hatt to studenter på internship hos oss denne høsten, sier Kirsti Lie hos Agder Energi.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Må synliggjøre næringslivet

Ringsbye og Refsnes peker i rapporten på at UiA må jobbe mer aktivt for å synliggjøre næringslivet på Agder for studentene. UiA må også gjøre det enklere for bedriftene å kontakte universitetet for å etablere samarbeid.

Les også
– Mange vil ha det vanskelig, noen kan gå konkurs

For at studentene skal være attraktive på arbeidsmarkedet etter fullførte studier, er det viktig at studentene selv tar initiativ og knytter seg til næringslivet gjennom studietiden. De mener også at studentene i større grad må benytte seg av de tilbudene næringslivet og UiA allerede har etablert.

Helene Puntervold Meland og Stian Westbye har tidligere hatt studentarbeidsplass fra UiA og er nå begge ansatt i Trainee Sør. De fremhever hvor viktig det er å danne seg et nettverk under studietiden for å få seg jobb i etterkant av studier.

– Å skaffe seg arbeidslivserfaring mens man er student er en kjempefordel når man skal søke jobb og konkurrere om plasser med andre, mener Helene Puntervold Meland.

– Det er ikke noen tvil om at det å ha et godt nettverk er positivt i en jobbsøkersammenheng, og det fikk jeg gjennom internshipet mitt, forteller Stian Westbye.

Mye er avlyst

På tross av covid-19-pandemien har internshipordningen ved Handelshøgskolen på UiA blitt gjennomført. Men mye annen samhandling mellom næringslivet og studentene er utsatt eller avlyst og mulighetene for kontakt med næringslivet er blitt færre.

– Det var lenge uvisst om det ville bli noe av internshipordningen denne høsten eller ikke. Vi er veldig glade for at internshipet har latt seg gjennomføre fordi vi har forstått hvor viktig det er å knytte seg til næringslivet under studietiden, forteller Refsnes.