KOMMUNEOVERLEGE: Thor Erling Engemyhr innfører hastevedtak i Lillesand og Birkenes fra midnatt 7.mars. Foto: Christian Nørstebø

Lillesand og Birkenes med strakstiltak: – Ikke kontroll på smitten

Fra natt til søndag innføres det strakstiltak i Lillesand og Birkenes. Smittesituasjonen er alvorlig, sier kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr.

Det er på nåværende tidspunkt (6. mars) ikke kontroll på smittesituasjonen i Lillesand og Birkenes kommuner, og det iverksettes derfor strakstiltak gjeldende fra midnatt 7. mars.

– Lillesand og Birkenes kommuner er nå i en situasjon der vi har en smitte som brer seg raskere enn hva vi er vant til, og der vi ikke har kontroll på smittesituasjonen, sier kommuneoverlege i Lillesand og Birkenes kommuner, Thor-Erling Engemyr i en pressemelding.

Restauranter, treningssenter og svømmehall stenges og det innføres forbud mot å samle mer enn fem personer i private hjem.

Se alle gjeldene hastevedtak i faktaboks lenger nede i saken.

350 i karantene - flere smittede

På nåværende tidspunkt er det registrert 6 smittede i Lillesand og det er rundt 200 i karantene. I Birkenes kommune er det 10 smittede og rundt 150 i karantene lørdag.

Les også
Smitte i hjemmesykepleien: 66 i karantene
Les også
Nye smittetilfeller: Innfører familiekarantene

Alvorlig

– Grunnet alvorligheten i smitteutbruddet iverksetter kommunene, i samråd med Statsforvalter og FHI, lokale tiltak for å få kontroll over smitten så raskt vi kan, sier Engemyr.

Lokale tiltak gjelder fra 7. mars klokka 00.00 fram til 15.mars kl. 24.00

Hastevedtak i Lillesand/Birkenes kommuner

Dette gjelder for Birkenes:

§ 3. Forbud mot gjennomføring av arrangement

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangement. Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder.

Det er likevel tillatt med:

a.Begravelser og bisettelser med inntil 10 personer, eller 100 personer dersom alle personene sitter på faste tilviste plasser.

b.Vielser, dåp og lignende ritualer, såfremt ritualet gjennomføres uten tilskuere til stede.

c.Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell.

§ 4. Stans av innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for voksne

Det er ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet for voksne over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for profesjonelle toppidrettsutøvere er likevel tillatt.

§ 4 b. Organisert trening utendørs

Organisert trening utendørs skal begrenses til maksimalt ti personer med til enhver tid minst en meters avstand, uavhengig av om det er idrettsklubber, treningssentre eller privatpersoner som organiserer.

§ 1. Formål og virkeområde

Hastevedtakets formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i en periode med økende smittetall.

Forskriften gjelder i Lillesand kommune.

§ 2. Forhold til øvrig lovverk

Reguleringene i dette vedtak kommer i tillegg til de reguleringer som følger av lov, nasjonale forskrifter og andre lokalt fastsatte smittevernstiltak. Ved eventuell motstrid mellom denne forskrift og nasjonalt regelverk, går forskriften foran fravikelige regler i lov og nasjonal forskrift.

Dette gjelder for Lillesand:

§ 3. Forbud mot gjennomføring av arrangement

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangement. Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder.

Det er likevel tillatt med:

a.Begravelser og bisettelser med inntil 10 personer, eller 100 personer dersom alle personene sitter på faste tilviste plasser.

b.Vielser, dåp og lignende ritualer, såfremt ritualet gjennomføres uten tilskuere til stede.

c.Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell.

§ 4. Stans av innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for voksne

Det er ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet for voksne over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for profesjonelle toppidrettsutøvere er likevel tillatt.

§ 4 b. Organisert trening utendørs

Organisert trening utendørs skal begrenses til maksimalt ti personer med til enhver tid minst en meters avstand, uavhengig av om det er idrettsklubber, treningssentre eller privatpersoner som organiserer.

§ 5. Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

a.Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

1.Rehabilitering som tilbys individuelt

Treningssentre skal sørge for at alle som er til stede på treningssenteret skal kunne holde minst to meters avstand til andre.

b.Svømmehallen, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

1.Skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere.

2.Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

3.Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

c.Innendørshaller der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.

Første ledd gjelder ikke:

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.

§ 6. Stenging av serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder skal holde stengt, med unntak av serveringssteder som kun tilbyr «take-away».

Serveringssteder på hotell- og overnattingssteder kan servere mat til overnattende gjester.

§ 7. Forbud mot flere enn 5 gjester i privat bolig

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 5 personer er til stede samtidig i tillegg til husstandsmedlemmer.

Unntak fra første ledd:

•Dersom alle gjestene er fra én husstand, kan man ha hele husstanden på besøk.

•Dersom alle gjestene er fra én barnehage- eller barneskolekohort.

Den som arrangerer en sammenkomst som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, skal sørge for at de som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.

§ 8. Ansvar

Lillesand kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 9. Straff

Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1 med bot eller med fengsel inntil 2 år.

Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp og helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år.

– Rent praktisk er det slik at jeg som kommuneoverlege har anledning til å fatte hastevedtak ved behov, slik jeg nå ha valgt å gjøre i samråd med fylkeslege og FHI, legger kommuneoverlegen til.

Lillesand og Birkenes vil gjennomføre formannskapsmøter førstkommende mandag. Dette er for å få hastevedtakene forskriftsfestet, forklarer Engemyhr.