Lager hjertesone rundt skolen

Som første skole i Arendal kommune startet Rykene oppvekstsenter opp med sin Hjertesone mandag 14. oktober.

POLITI: Politiet var også plass ved prosjektets start. Foto: innsendt

Skolen ved FAU har arbeidet sammen med Arendal kommune, Trygg Trafikk og politiet i planleggingsfasen for å tilrettelegge Hjertesonen slik at den på best mulig måte passer våre lokalforhold.

Også busselskapet, AKT Agder, har vært velvillig og endret sted der barna slippes av, slik at de nå slipper å gå fra Rykene sentrum og opp til skolen.

I planleggingsfasen ble det blant annet holdt felles dialogmøte i regi av skolen, kommunen og Trygg Trafikk i gymsalen på Rykene for å diskutere Hjertesonen med foreldre. Deretter har elevene ved skolen lagt informasjonsskriv i postkassen til naboer og orientert barnehage og foreldre ved skolen.

VISER VEI: Malte føtter på skoleveien. Foto: innsendt

Malte føtter

FAU og frivillige har stilt opp og malt føtter og hjerter fra droppsonene og fram til skolen. Hensikten med føttene er å vise foreldre og barn at her er det barna som har førsterett og ikke bilene. Barna blir satt av ved droppsoner utenfor Hjertesonen og går til skolen det siste stykket. Skolen har foreløpig valgt at det er i tidsrommet 08.00–08.30 at bilene ikke er velkommen innenfor Hjertesonen, men målet er å utvide dette til å gjelde hele skoletiden.

Mandag 14. oktober var foreldre klar med ballonger og vester for å snakke med dem som ikke hadde fått med seg endringen, og for å se til at barna kom seg trygt fram til skolen. Skolen var svært takknemlig for at politiet også stilte opp.

HJALP TIL: Rykene oppvekstsenter har fått hjertesone for tryggere skolevei. Foto: innsendt

Denne første morgenen gikk overraskende fint, og det var svært få biler som hadde behov for å kjøre helt opp til skolen. Skolen har heller ikke fått mange negative tilbakemeldinger fra foreldre som synes det er dumt at barna må gå de siste meterne opp til skolens område.

Veivisere: Rykene oppvekstsenter har fått hjertesone tryggere skolevei. Foto: innsendt

Dette skriver Emelie L. Eriksen, FAU-leder, og Linda Hjørnevik, rektor, på Sideblikks nettside.