FÆRRE FLYTTES: Antall årsverk som flyttes fra Arendal reduseres fra 15 til åtte. Foto: Dronefoto: Frank Johannessen

Kystverket blir i Arendal – åtte årsverk flyttes

Regjeringen lytter til kystdirektørens forslag til ny organisering av Kystverket. Det er gode nyheter for Arendal.

Det var i februar at kystdirektøren la fram sitt forslag til ny organisasjonsstruktur for Kystverket. Deretter bremset korona-situasjonen den videre behandlingen.

Halverer flytting

I det opprinnelige forslaget hadde direktøren lagt opp til at Arendal ville bli hardest rammet av endringene, ved at 15 årsverk flyttes fra kommunen. Men direktøren landet til slutt på at totalt åtte årsverk bør flyttes, altså nær en halvering.

Regjeringen varslet sist uke at de vil lytte til kystdirektørens forslag.

– Vi har i tråd med hans anbefaling besluttet at Kystverket skal få en ny organisasjonsmodell, og endre fra dagens regioninndeling til at Kystverket skal organiseres etter funksjoner. På den måten sørger vi for at etaten er best rustet til fremtidens utfordringer, uttaler samferdselsminister Knut Arild Hareide på regjeringens egen nettside.

Funksjoner

Regjeringen har besluttet at Kystverket skal gå fra å være inndelt i fem regionkontorer (Arendal, Haugesund, Ålesund, Kabelvåg og Honningsvåg) til å være organisert etter funksjoner. De ulike funksjonene vil være lokalisert på de samme stedene som Kystverket i dag har regionkontorer.

Kystverkets arbeid blir nå inndelt i følgende virksomhetsområder:

• Transport, havn og farled

• Navigasjonsteknologi og tjenester

• Miljøberedskap

• Lostjenesten

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Etter omorganiseringen vil det være igjen 29 årsverk i Arendal innen kyst- og havneforvaltning og transportplanlegging.

– Jeg føler meg trygg på at den nye organisasjonsmodellen vil legge til rette for at Kystverkets ansatte kan videreføre sitt gode arbeid med å legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport. Kystverket er også viktig for kystsamfunnene våre. Det er derfor viktig å opprettholde fysisk tilstedeværelse i hele landet slik vi nå gjør med å beholde virksomhet på alle stedene Kystverket i dag har regionkontorer, sier samferdselsministeren i pressemeldingen.

Ledelsen av alle de fire virksomhetsområdene vil bli samlet i Ålesund sammen med kystdirektøren.