annonse

Køkaos i Bygland fredag: - Var varslet i god tid

Arbeider
Arbeider: Arbeidene i Fånefjelltunnelen i Bygland er i full gang. (Foto: Steffen Køhler/Statens vegvesen)

Leserinnlegg fra Statens vegvesen om trafikkaoset som oppsto i Bygland fredag.

Jørund Flaa

Stengningen av rv. 9 Fånefjell 

Fredag 31. august ettermiddag og kveld oppsto det det køer og lang ventetid på omkjøringsvegen for rv. 9 i Bygland. Fram til 27. september må trafikken ledes om på fv. 304 og 305 på vestsiden av Byglandsfjord fordi rv. 9 Fånefjell-tunnelen er stengt. 
 
Tunnelarbeidene på rv. 9 har vært varslet i lang tid, og før stengingen 27. august ble det igjen sendt ut informasjon til pressen om stengingen i tillegg til informasjonen som allerede var gitt.  Arbeidene i Fånefjell er det samme som Statens vegvesen de siste årene har gjort ned flere tunneler på Sørlandet.  
 
Våren 2015 startet prosjektet med E39-tunnelene i Flekkefjord, videre E39 Kirkehei-tunnelen i Mandal og E18-tunnelene i Kristiansand i tillegg til E18 Grimstadporten. I tillegg har vi gjort samme arbeid i flere tunneler andre steder i Region sør. For tiden arbeides det på rv. 23 på Hurum og rv. 19 Hortenstunnelen. Se mer på www.vegvesen.no/tunnelersor  
 
På omkjøringsvegen på vestsiden av Byglandsfjorden er det gjort flere tiltak før den ble tatt i bruk som omkjøringsveg. Blant annet er det laget flere møteplasser og noen steder foretatt breddeutvidelse av vegen er det var mulig. Det er også ryddet i vegkanten med tanke på bedre sikt. 
 
I løpet av sist helg var det flere presseoppslag om køene på omkjøringsvegene i Bygland, og i kommentarfeltene kom det blant annet fram spørsmål om hvorfor man ikke kunne åpne tunnelene et par timer når den største trafikken var ventet på fredag. Med de omfattende anleggsarbeid som nå pågår i Fånefjelltunnelen er det svært vanskelig å få til. Det vil ha store fremdrifts – og kostnadsmessige konsekvenser for prosjektet.  
 
Omfattende anleggsarbeid pågår hele døgnet i stengeperioden frem til 27. september. Skal man rekke denne fristen må man kunne jobbe tilnærmet uhindret. All elektronikk, asfaltdekke, kantsteiner mv fjernes og tilstanden på underlaget er svært grovt. I perioder jobbes det også med legging av nye rør som krever åpne grøfter i lengre perioder. Mens de primære arbeidene pågår har vi ingen bedre løsning enn omkjøringsvegen på vestsiden av Byglandsfjord.  
 
Forsinkelsen sist fredag skyldtes opphopning av trafikk, utfordringer i forhold til lengde på kolonnene for tungbiltrafikken samt kolonnekjøring også for buss og utrykningskjøretøy.  Tilbakemeldinger til oss er at enkelte ble forsinket opp mot en time.  
 
Faktum er det lite å gjøre med, så for å unngå en direkte gjentagelse av situasjonen forrige fredag er vi avhengig av hjelp fra trafikantene selv. Derfor oppfordrer vi de som de neste helgene skal forbi Bygland til fjellet om å forsøke å reise på litt andre tidspunkt enn de vanligvis gjør. Det er også mulig å finne alternative ruter via Telemark eller Sirdal. 
 
Vi på vår side skal i mellomtiden gjøre en god jobb i Fånefjell-tunnelen, slik at tunnelen så fort som mulig igjen kan trafikkeres på ordinær måte. 
 
Stig Berg-Thomassen, prosjektleder tunnelrehabilitering, Region sør.

annonse

annonse