KLINIKKDIREKTØR: Berit Grønning Nielsen, klinikkdirektør ved sykehuset i Arendal, skriver at pasienter med symptomer blir umiddelbart isolert inntil testresultat foreligger. Foto: Jørund Flaa

Klinikkdirektøren verken bekrefter eller avkrefter om koronatester

Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen ved Sørlandet sykehus, Arendal, verken bekrefter eller avkrefter om helsepersonell med koronasymptomer får teste seg.

Fredag var det pressekonferanse ved Sørlandet sykehus (SSHF). Mediene ble oppfordret til å sende inn spørsmål skriftlig, og tilbakemeldingen var at spørsmålene ville besvares fortløpende. Agderposten har nå fått svar på de fleste spørsmålene.

Sykehusledelsen svarer vagt på en del av spørsmålene. Både spørsmål og svar gjengis i sin helhet her:

– Agderposten har fått henvendelser om at ansatte som har feber og er forkjølet ikke har fått tatt koronatest. Kan dere bekrefte eller avkrefte dette?

– Det er utarbeidet klare retningslinjer for om og når ansatte skal testes, svarer klinikkdirektør SSA Berit Grønning Nielsen.

Isoleres umiddelbart?

– Har pasienter som har meldt om mulige koronasymptomer ved innleggelse blitt isolert umiddelbart?

– Alle pasienter med symptomer blir umiddelbart isolert inntil testresultat foreligger, skriver Nielsen.

– Kan dere utelukke at noen pasienter med kornoasymptomer har blitt innlagt uten å ha blitt testet og uten å ha blitt isolert?

– Alle pasienter med symptomer blir isolert, så det kan vi svare ja til, svarer kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen.

VAKTHOLD: Det er vakthold både ved legevakten og hovedinngangen ved Sørlandet sykehus Arendal. Foto: Irene Hegge Guttormsen

Har tilgang til håndsprit

– Har pasientene som er innlagt på sykehuset i Arendal tilgang til håndsprit og munnbind slik at de også kan beskytte seg selv på eget initiativ?

– Håndsprit har alltid vært tilgjengelig på sykehuset. Etter koronasituasjonen oppsto, er det satt opp mange flere spritdispensere. Munnbind benyttes i henhold til retningslinjer, skriver Nielsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Utrygt for helsepersonell?

– Har sykehusledelsen kjennskap til om helsepersonell i Arendal føler seg utrygge på grunn av mangel på smittevernsutstyr?

– Det kommer mange spørsmål både om beholdning og om bruk av smittevernutstyr, men smittevernenheten har vært raske og tydelige i tilbakemeldinger, skriver Nielsen.

– Har sykehusledelsen kjennskap til om helsepersonell i Arendal er redd for å utsette pasienter for smitterisiko på grunn av mangel på smittevernsutstyr.

– Rutiner for å begrense smitte ivaretas svært samvittighetsfullt, både for å unngå å smitte pasienter og for å smitte hverandre, svarer Nielsen.

– Har sykehusledelsen kjennskap til om helsepersonell i Arendal er redd for å utsette familiemedlemmer for smitterisiko på grunn av mangel på smittevernsutstyr?

– Kjenner ikke til det/har ikke fått presentert dette. Men sykehuset har planer for å sikre utsatt arbeidstagere andre oppgaver, skriver Nielsen.

Smittevernsutstyr for en uke

– Kan dere tallfeste for mye utstyr dere har per i dag? Og hvor stor regner dere med at behovet vil være fremover?

– Vi har smittevernsutstyr for den nærmeste uken, men er avhengig av kontinuerlige leveranser, skriver Øyvind Holme, ansvarlig for logistikk og innkjøp i pandemisituasjonen.

Videre:

– Vi har per i dag mangel på åndedrettsvern og sentrale myndigheter jobber intenst med å skaffe dette. Vi regner med et økende behov framover.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Smittevernutstyr: Leder for logistikk, utstyr og legemidler i pandemisituasjon Øyvind Holme ved Sørlandet sykehus forteller at Sørlandet sykehus HF har smittevernsutstyr for den nærmeste uken. Foto: Sørlandet sykehus

Lite pasientinformasjon

– SSHF er tilbakeholden med informasjon om koronapasientene. Vil det bli aktuelt med mer åpenhet om dette?

– Sørlandet sykehus HF har en policy på at vi ikke opplyser om inneliggende pasienters helsetilstand. Vi anser heller ikke at dette er relevant informasjon for befolkningen. Når det gjelder alle andre spørsmål, vil vi å svare ut og ønsker å være åpne og tilgjengelige, skriver Signy Svendsen, kommunikasjonsdirektør ved SSHF.

– Når forventer dere at smittetoppen kommer ved sykehuset i Arendal?

– Vi beregner smittetoppen i Agder i mai, skriver Svendsen.

Midler til smittevernsutstyr

– 25. mars meldte dere om at Sparebankstiftelsen SR-Bank gir Sørlandet sykehus 1,5 millioner kroner til smittevernutstyr og tiltak i forbindelse med koronautbruddet. Har sykehuset funnet smittevernutstyr å bruke disse pengene på?

– Sparebankstiftelsen SR-bank lot det være opp til ledelsen å benytte beløpet til nødvendig utstyr. Vi har løpende utgifter til smittevernutstyr, og disse midlene benyttes til dette, svarer Svendsen.