Frank Andersen (til venstre på bildet) og Roar Norheim kjemper for at pasienter som føler seg utsatt for feilbehandling skal ha større rettigheter enn de har i dag. Derfor har de startet en egen forening med utgangspunkt i Aust-Agder.
Frank Andersen (til venstre på bildet) og Roar Norheim kjemper for at pasienter som føler seg utsatt for feilbehandling skal ha større rettigheter enn de har i dag. Derfor har de startet en egen forening med utgangspunkt i Aust-Agder.

Kjemper for bedre pasientrettigheter

Roar Norheim og Frank Andersen kjemper for at folk som blir utsatt for en pasientskade skal slippe uverdig behandling i helse- og rettssystemet

De har begge opplevd avslag i pasientskadeordningen etter det de opplever som feilbehandling i det offentlige helsesystemet.

Roar Norheim i forbindelse med svineinfluensa.

Frank Andersen i forbindelse med en øyeskade.

Uønsket hendelse

De er ikke alene om å føle seg sviktet av systemet. I fjor fikk drøye 3.000 pasienter avslag på sine søknader om erstatning fra Pasientskadenemnda. Kun 30 prosent fikk søknadene sine innvilget.

Sammen med flere andre som føler seg sviktet av systemet har Roar Norheim og Frank Andersen startet opp foreningen «Sammen for et bedre NPE». Forkortelsen NPE står for Norsk Pasientskade Erstatning.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I dag har foreningen «Sammen for et bedre NPE» 372 medlemmer. Ifølge Roar Norheim og Frank Andersen vokser den stadig.

– Man vet aldri når en uønsket hendelse skjer i helsevesenet. Da er det viktig at hjelpeapparatet fungerer som det skal, sier Frank Andersen.

Større krav

Ifølge de to talsmennene er det ikke slik i dag.

Derfor ønsker de å gjøre noe med et system de opplever ikke er på pasientenes side. Årsakene til dette skal være mange. Fordi journaler og epikriser ikke blir riktig ført, bidrar dette til at juristene i Norsk Pasientskade Erstatning får et ufullstendig bilde av hva som egentlig har skjedd.

Når pasienten på grunnlag av dette ikke blir tilkjent erstatning – og må gå videre i rettsvesenet, følger de ufullstendige journalene og epikrisene med.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det må stilles krav om større presisjon på dette området, sier Roar Norheim.

Da han ble rammet av svineinfluensa for seks år siden, hevder Norheim at tiltakene med Tamiflu ble satt i gang altfor sent. I ettertid har han oppdaget at det han mener er vesentlige forhold ved sykdomsutvikling og behandling aldri er blitt registrert.

Gir opp

Ifølge Roar Norheim og Frank Andersen er det flere forhold som må rettes opp for at mennesker som hevder de opplever en feilbehandling skal finne en lettere vei gjennom systemet.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har de allerede vært i møte med. Nå har de også tatt kontakt med justis- og beredskapsminister Anders Anundsen på grunn av den lange behandlingstiden av slike skader.

– Jeg er helt sikker på at det er mange som hopper av underveis fordi de ikke orker denne belastningen, mener Frank Andersen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

For dem som ikke får medhold – med rettsapparatet som eneste mulighet, blir belastningen bare enda større.

– For dem som blir utsatt for en feilbehandling – og ikke når frem, kan konsekvensene bli enorme, konkluderer Roar Norheim og Frank Andersen i «Sammen for et bedre NPE».