annonse

Inviterer til folkemøte: - Byen er altfor preget av biler

TRIVELIGERE TORV
TRIVELIGERE TORV: Det err blitt laget flere planer opp gjennom for å gjøre Torvet i Grimstad (markert med gul ring her) til et trivelig sted, der mennesker og ikke bilene dominerer. Sist i 2015. Men nå er nytt p-hus på plass og håpet er at en ny torv- og gatebruksplan skal få fart i sakene. Skrå (Foto: 1881.no)
Dette er mulige attraksjoner som er spilt inn i planarbeidet så langt. Ill
ATTRAKSJONER: Prosjektplanen (Foto: )
PLANOMRÅDET
PLANOMRÅDET: Rød strek viser avgrensning av planområdet, men det uthevede i gult er det viktigste hvor de største tiltakene må komme. (Foto: )
En av ideene som har poppet opp - er en ny Smith-Petersen brygge - med en ny stor scene midt i gjestehavna. Ill
NY GJESTEHAVN-SCENE: Prosjektplanen (Foto: )
Slik er det tenkt en mulig forbindelse for gående og syklende mellom «hjerteplassene!». Ill
VEIER OG HJERTEPLASSER: Prosjektplanen (Foto: )
Slik er Dyviks Plass i Grimstad sentrum presentert i en mulighetsskisse - som  et sted for ungdommen. Ill
DYVIKS PLASS: Prosjektplanen. (Foto: )
Slik er det antydet at erklærte «hjerteplasser» i Grimstad bysentrum kan defineres, rustes opp - og forbindes.  ILL
HJERTEPLASSER: Porsjektplanen. (Foto: )
Planmålene:

+ Også Grimstad er i full gang med å lage en plan for et triveligere bysentrum. Mandag kveld inviteres til folkemøte om temaet.

Vidar Fløde


annonse

annonse

annonse