Fra 1. april må man selv følge med på om det blir ledige båtplasser der man ønsker å fortøye. Her fra den kommunale småbåthavnen i Songebukta.
Fra 1. april må man selv følge med på om det blir ledige båtplasser der man ønsker å fortøye. Her fra den kommunale småbåthavnen i Songebukta.

Innfører nytt system for båtplass-utleie i Arendal og fjerner ventelistene: – Nå må du selv følge med

1.200-1.300 kunder blir berørt når Arendal havn bytter ut hele datasystemet allerede om to uker.

1. april er datoen. Og nei, det er ikke noen spøk:

– Verden har innhentet det eldgamle systemet vårt, så nå bytter vi det ut, forteller kontorleder Gordon Fuglestad ved Arendal Havn.

Brukervennlig

Sent i fjor sendte havna dermed ut på anbud ønsket om et nytt, nettbasert system. Like før jul valgte Arendal Havn å inngå kontrakt med Havneweb, som blant annet brukes i Bergen, Langesund og Vestfold.

Mens småbåthavnenes kunder og kommende kunder i dag må kontakte Arendal Havn for å få all informasjon, kan de fra 1. april selv gå inn i det nye systemet eller laste ned en app. Der kan man blant annet gjøre følgende:

– Bestille båtplass

– Sjekke hvor det er ledige båtplasser

– Sjekke fakturadetaljer og betale faktura

– Si opp eller bytte båtplass

Fjerner ventelistene

Den største endringen fra dagens system blir dette: Alle ventelister droppes. I stedet får hver enkelt båteier selv ansvar for å gå inn og sjekke når det er ledig kapasitet der man ønsker å legge båten sin.

– Dette gjør vi fordi vi har flere båtplasser enn kunder i dag. Vi har ledige plasser til alle som ønsker det, og da er det i realiteten ikke veldig fornuftig å bruke mye administrative ressurser på å betjene kunder som ønsker en plass mer i le eller slikt. Det kan de heller administrere selv, påpeker Fuglestad.

– Vet båteiere at dere har ledige plasser?

– Både ja og nei. Jeg har inntrykk av at de fleste er klar over det. Det er veldig lite bevegelse i selve ventelistene. Vi ringte rundt til alle på venteliste nylig, og uten å være for kategorisk så tror jeg det var rundt én av 50 som sa at de kunne tenke seg en båtplass, så det er ikke mange som sitter og venter, svarer Fuglestad.

400 på venteliste

Arendal Havn eier 27 småbåthavner på mange lokasjoner i hele kommunen, med til sammen nesten 1.600 plasser. Havna har i dag 1.000 ventelisteoppføringer, men flere av ønskene tilhører samme båteiere. Unike brukere på ventelistene er rundt 400.

– I Flødevigen er det stor etterspørsel og der kunne vi gjerne doblet kapasiteten. Ellers er det mange som venter på å få plass lenger inne i det anlegget der de har plass i dag, eller på en annen pir, forklarer kontorsjefen.

Det vil i første omgang ikke være mulig å legge inn varsling på når det dukker opp ledige plasser, så her må brukerne være aktive og følge med.

Arendal Havn investerer 150.000-200.000 kroner i det nye systemet. I tillegg kommer kostnader knyttet til ressurser i oppstartsfasen og lignende, så den totale rammen havner på en drøy halv million, tror Fuglestad.

– Kan fortsatt be om hjelp

Kontorsjefen er svært fornøyd med å få på plass et mer brukervennlig system, der kundene i større grad kan ta ansvar enn i dag.

– I dagens samfunn er det mer og mer ønskelig at man kan opprette en bruker og få all info via denne. Vi får også lettere mulighet til å sende ut SMS og mail, forklarer Fuglestad.

I dagens system ligger alle opplysninger lokalt lagret på havnas servere, og kundene må derfor ringe eller sende e-post for å få ut informasjon. Havna har fått flere henvendelser om at det er ønskelig å gjøre dette annerledes.

– Og så har vi selvfølgelig dem som ikke skjønner at det er nødvendig å endre på noe. De som ikke føler seg komfortable med det nye systemet vil alltid være velkomne til å ringe oss for hjelp. Det vil vi aldri endre på, understreker kontorsjefen.

I løpet av neste uke vil alle kunder få informasjon om endringene som trer i kraft fra 1. april. Men har du ikke behov for å endre plass eller si opp plassen, trenger du ikke å foreta deg noe. Faktura vil bli sendt ut som før, og alle som har tildelt båtplass får naturligvis beholde denne, understreker Fuglestad.

På sikt vil havna spare 0,5-0,7 årsverk på administrative oppgaver, som heller kan brukes til andre gjøremål. For ingen sies opp, understreker Fuglestad.

ssbr@agderposten.no