SKJERPEDE BESØKSREGLER: Frivolltun bo og omsorgssenter i grimstad. Foto: Arkivfoto Agderposten

Skjerper også reglene for besøk

Dagen etter at Sørlandet sykehus skjerpet retningslinjene for besøk, gjøres det samme på bo- og omsorgssentrene i Grimstad kommune.

Det er kommunikasjonssjef Petter N. Toldnæs i Grimstad kommune som informerer om de nye reglene:

«Alle som har vært utenfor Norge, må vente ti dager før de kan komme på besøk til pasienter ved sykehjemmene på Frivolltun og Feviktun. Dette gjelder også etter reiser til grønne land og områder, og selv etter korte turer som ved for eksempel grensehandel. Vi anbefaler også at besøkende til omsorgsboliger følger de samme retningslinjene.»

Les også
Strammer inn besøksrutiner

Han påpeker at ingen til nå er påvist smittet av koronaviruset i Grimstad kommune, man at «vi ser en økning av smitte i Norge – og ikke minst internasjonalt».

Toldnæs trekker også fram de mange som nå reiser ut av Norge på korte eller lengre turer.

«På bakgrunn av dette velger Grimstad å følge etter Sørlandet sykehus’ retningslinjer for å skjerme en av våre mest utsatte grupper».

Reglene gjelder fra med i dag, onsdag 5. august.