– At dette ikke blir tatt på alvor er svært beklagelig