Kommunen kjøper tomt fra dødsbo til 6 millioner kroner

foto