LILLESAND: – Sjeldent tror jeg det har vært enklere å si ja til å holde tale klokka sju om morgenen

foto