Sistemann ut: Sykehuset overtar driften av utkantsambulansene

foto