Kjøring i rus, angrep på politiet og mann som gikk amok på hytte