For Asgeir er disse fire grammene mye større enn en laks på 30 kilo