Unik sørlandsperle gikk to millioner under takst

foto