Har satt ekstra beredskap på grunn av mye nedbør i Telemark – bruer stengt