«Jeg er forbauset over at barnevernet i Arendal i det hele tatt kunne finne på å anmelde dette»