Mener det er mistenkelig mange psykisk utviklingshemmede i Aust-Agder

foto