Luftambulansen ber tyv komme tilbake med hjelm

foto