Ofre for menneskehandel skal lettere få opphold

foto