Nordli (Ap) blir ordfører i Arendal - Eikin (KrF) vara