Halvparten av kjøpesentrene hindret kundene å slippe ut ved brann