Krevde rabatt på bot etter dårlig politiservice

foto