Valstrand skole er under tilsyn av kommunelegen

foto