Folkevandring til Merdø – (nesten) uten problemer

foto