Åtte av ti rektorer savner dugnadsånd blant foreldre

foto