Gro får ikke bo i nærheten av sin demente mann: - Kommunen har skilt oss