Lette etter sopp – barna fant patroner og tyske aviser