Du tar feil: Årets sommer har ikke vært unormalt dårlig

foto