Politiker mottok 3,1 millioner fra kjærlighetssvindel på nett

foto