Vil ikke gjøre noe med veien nå: Ber kommunen og fylkeskommunen revurdere

foto