Hver eneste innbygger sorterer 7,6 kilo plast hvert år