Vil sende tvangsmulkt-sak til statsforvalteren: - Den største kostnaden er det uansett miljøet som har tatt