Trafikkulykke: Kollisjon ved påkjøring til E18

foto