Næringsministeren kommer på frierferd til bedrifter i Aust-Agder