Fikk rovfisk på over én meter i Longumvannet

foto