Heis til 40 millioner skal binde byen og den nye Fløybyen sammen