Rekordresultatet gir utbyttefest for agderkommunene