Apekopper klassifiseres som allmennfarlig smittsom sykdom i Norge