Tvedestrandsvalget: Flertallet gikk til skolebyggerne

foto